Managementinformatie

Wat anderen vinden

Ondersteuning

Kantoor

Bel ons gerust op
0492 235 211!

Omschrijving

Goed administreren is van essentieel belang, maar data en cijfers omzetten in begrijpelijke informatie, waarmee u uw bedrijf kunt sturen, vereist vakmanschap. Dat is onze expertise.

 

U heeft immers informatie nodig om te beoordelen of het goed gaat met uw bedrijf en of de doelstellingen worden gehaald of stuurt u op gevoel?
U wilt toch z.s.m. weten of eerder genomen maatregelen het gewenste effect hebben?

 

Op basis van uw bedrijfsresultaten worden vergelijkingen en specifieke kengetallen opgezet en geactualiseerd zodat u deze kunt monitoren en waar nodig maatregelen treffen.
Die stuurinformatie (kengetallen) geeft de prestatie van uw onderneming weer en er kan worden beoordeeld of uw bedrijf op koers ligt om de vooraf opgestelde bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
Indien nodig kunt u bijsturen.

Voorbeelden zijn:

  • kosten per eenheid product
  • kosten/omzet per m2
  • kostenontwikkeling per periode
  • productiviteit
  • liquiditeit
  • brutomarge
  • bedrijfslasten per kostensoort t.o.v. de omzet
  • branche specifieke kengetallen

 

In overleg met u stellen we vast welke kengetallen relevant zijn en met welke frequentie deze kengetallen geactualiseerd moeten worden om het bedrijfsresultaat te kunnen monitoren.

Contact

Voel je vrij om ons te bellen!

0492 795 314

Maandag - Vrijdag, 09:00 - 17:00

Begin te bellen
E-mailadres

Laat ons een bericht achter op
info@d-fa.nl,
en wij komen er snel op terug.

Begin te mailen
Adres

Bezoek ons op
Molenstraat 100
Helmond

Bekijk kaart