Begroting opstellen

Wat anderen vinden

Ondersteuning

Kantoor

Bel ons gerust op
0492 235 211!

Omschrijving

Jaarbegroting.

Veel ondernemers maken voor hun bedrijf jaarlijks een exploitatiebegroting. Dat is een raming van omzet, kosten en resultaat.

Als regel stellen wij dan samen met de ondernemer deze begroting op. De ondernemer brengt zijn plannen en voorstellen in, terwijl wij adviseren en de cijfers uitwerken tot een leesbaar overzicht.

Deze jaarbegroting wordt verdeeld over de maanden van het jaar, en later vergeleken met de behaalde omzet, kosten en resultaat volgens de periodieke verslaggeving per maand.

Liquiditeitsbegroting

Ten behoeve van de bank moet er soms een liquiditeitsbegroting worden gemaakt. Ook hierbij begeleiden wij de ondernemer bij het samenstellen van dit document.

Een en ander geschiedt op dezelfde wijze als bij de jaarbegroting.

Contact

Voel je vrij om ons te bellen!

0492 795 314

Maandag - Vrijdag, 09:00 - 17:00

Begin te bellen
E-mailadres

Laat ons een bericht achter op
info@d-fa.nl,
en wij komen er snel op terug.

Begin te mailen
Adres

Bezoek ons op
Molenstraat 100
Helmond

Bekijk kaart